Scoala altfel

Săptămâna,,Sa sti mai multe sa fi mai bun”

 • Numărul de activităţi derulate pe tipuri de proiecte ( culturale, stiintifice, artistice, sportive, cetătenie democratică, voluntariat): 70 de activităti

 • Resursele implicate (număr cadre didactice, număr elevi, părinţi etc.): toate cadrele didactice ale scolii, toti elevii scolii, unii părinti care au răspuns solicitării scolii

 • Parteneri implicaţi (numele instituţiilor): ISU- Tulcea, Ocolul Silvic – Ciucurova

 • Spaţii de desfăşurare a activităţilor (în cazul în care au fost şi altele, în afara unităţii de învăţământ): Mănăstirea Cerbu, Schitul St. Cruce, Pădurea de pe lângă localitatea Topolog,

 • propuneri pentru eficientizarea activitatii educative din școală și pentru desfășurarea Săptămânii « Sa sti mai multe sa fi mai bun » :

 • implicarea elevilor în mai multe activități recreative de tipul vizitelor la anumite instituții, excursii tematice, vizionări de filme educative etc. ;

 • diversificareaactivitățilordesfășurate ;

 • implicarea mai multor părinți ;

 • realizarea unor activități la sugestia strictă a elevilor, astfel încât aceștia să aibă posibilitatea de a face exact ce le place ;

 • echilibrarea activităților desfășurate, atfel încât să nu predomine activități de un anumit tip ;

 • realizareaunor exemple de bună practică, acolo unde este necesar

Metodologie-Scoala-Altfel