https://www.schoolandcollegelistings.com/RO/Topolog/420951321323457/Liceul-Tehnologic-Topolog

Înfiinţat în anul 1961, a dovedit de-a lungul existenţei sale că este un pilon important al comunităţii noastre, şcolarizând elevi de pe raza comunei Topolog, dar şi din comunele învecinate.

 

Acum vine cu noi oferte educaţionale , oferte care satisfac cerinţele educaţionale pentru învăţământul obligatoriu de nivel preprimar, primar şi gimnazial, precum şi cele ale învăţământului profesional şi tehnic, în concordanţă cu cerinţele de pe piaţa internă a muncii.

 

Misiunea Liceului Tehnologic Topolog

Liceul Tehnologic Topolog, în parteneriat cu grupurile de interese interne (elevi, părinţi, personal didactic, echipa managerială) şi grupurile de interese externe (comunitatea locală şi regională, agenţii economici, instituţii publice) îşi va adapta oferta educaţională, conform cererii de pe piaţa forţei de muncă, la diverse trasee educaţionale şi tehnologice.

 

Totodată şcoala va adopta strategii de îmbunătăţire a procentului de promovabilitate a examenelor de finalizare a ciclurilor de învăţământ astfel încât să crească cu 25%, în acelaşi timp cu creşterea de 20% a inserţiei absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă.

 

Rolul primordial, îl va avea focalizarea întregii activităţi de instrucţie şi educaţie pe elev, ca principal partener, în vederea asigurării şanselor egale de acces la educaţie a tuturor tinerilor.