Prezentare generala

Profilul actual al Liceului Tehnologic Topolog

Liceul Tehnologic Topolog, înfiinţat în anul 1961, este situat în localitatea Topolog, aşezare rurală având 6000 locuitori, judeţul Tulcea.

Liceul Tehnologic Topolog are următoarele niveluri de şcolarizare: 5 grupe de grădiniţă, 9 clase învăţământ primar, 8 clase învăţământ gimnazial, 15 clase de liceu- filieră tehnologică, 2 clase – Şcoală profesionala

Numărul de schimburi pe zi :

   • preprimar : 2 schimburi în intervalul 8- 12 si 12- 16

   • primar : 1 schimb; 8-12

   • gimnazial : 1 schimb; 13-19

   • liceu : 2 schimburi ; 7-13, 13-19

   • şcoală profesională : 1 schimb între orele 13-19

Profile de studiu :

Filieră tehnologică, profil resurse naturale şi protecţia mediului, servicii şi agricultură:

    • tehnician în agricultură, tehnician in activitati de comert, tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii- clasa a IX-a (3 clase) – ACREDITAT

    • tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului, tehnician în activităţi de comerţ, tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii- clasa a X-a (3 clase) – ACREDITAT

    • tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului, tehnician în activităţi de comerţ, tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii- clasa a XI-a (3 clase) – ACREDITAT

    • tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului, tehnician în activităţi de comerţ, tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii-clasa a XII-a (3 clase) – ACREDITAT

    • tehnician în activităţi de comerţ, curs seral ,clasa a XI-a(1 clasă) – AUTORIZAT

    • tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului, rd, seral – clasa a XIII-a (1 clasă) – ACREDITAT

    • tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii, rp, seral-clasa a XIV-a(1clasă) – ACREDITAT

    • mecanic agricol-anul II profesională (0,5 clasă) – ACREDITAT

    • pădurar-anul I profesională (1 clasă) – AUTORIZAT

Liceul Tehnologic Topolog este o unitate şcolară pentru învăţământ de masă, finanţat din resurse publice, adoptând sistemul tradiţional de învăţământ la formele de învăţământ de zi şi seral. În şcoală îşi desfăşoară activitatea un număr de 68 cadre didactice, 8 persoane didacticeauxiliare şi 22 personal nedidactic şi de întreţinere. În ultimii ani, s-a înregistrat un salt cantitativ şi calitativ al populaţiei şcolare, numărul de clase crescând de la 32 clase în 2008 la 38,5 în anul școlar 2013-2014. În 2012-2013 numărul claselor ajunsese la 40, dar din cauze financiare și demografice numărul elevilor și claselor s-au redus.

Scoala are toate utilităţile necesare : curent electric, apă din reţeaua stradală, grupuri sanitare cu apă curentă, sistem de încălzire centrală cu centrale proprii pe combustibili solizi, telefon, internet şi spaţiu de gunoi amenajat.

Având în vedere că este singurul liceu pe o raza destul de mare, recrutează elevi din întreaga regiune – unii dintre aceştia fiind cazaţi în internatul şcolii, iar majoritatea fiind navetişti.

Numărul clădirilor care găzduiesc spaţii de învăţământ este de 4, în care se află 14 săli de clasă, 3 laboratoare şi cabinete de specialitate.

Liceul Tehnologic Topolog mai dispune de 2 săli de sport, 3 clădiri destinate atelierelor de instruire practică, bibliotecă (peste 15000 volume, sală de lectură) şi 2 terenuri de sport în aer liber.

Având în vedere că este singura şcoală din mediul rural care asigură o instruire de specialitate în protecţia mediului şi comerţ, ea recrutează elevi din întreaga regiune – unii dintre aceştia fiind cazaţi în internatul şcolii, iar majoritatea fiind navetişti.

Liceul Tehnologic Topolog are in subordine 2 scoli de structura si anume:

    • Școala Gimnazială Sîmbăta Nouă, cu 1 grupa de gradinita, 3 clase de invatamant primar, din care una este cu predare in sistem simultan ( cls. pregatitoare si cls.a II-a; cls a III-a si cls. a IV-a), iar la inv. gimnazial cls a V-a, aVII-a si cls. a VIII-a), elevii cls. a VI-a fiind transportati la Topolog, datorita numarului mic de elevi.

Grupa de gradinita si clasele pregătitoare si a II-a învata in clădirea de la Mîndra, unde sunt 2 Sali de clasa, 1 cancelarie, incapere pentru lapte si corn, camera pentru spalat maini. Orele de curs se desfasoara in intervalul 8- 14.

Clasele a III-a, a IV-a, a V-a, aVII-a si a VIII-a, invata la Scoala Gimnaziala Sîmbăta Nouă în intervalul orar 8- 14. În aceasta localitate scoala dispune de 2 corpuri de cladire, unul mai putin modernizat, unde se afla sala de sport si o incapere nefolosita, si celalalt corp, unde învață elevii. O parte din elevii acestei scoli provin de la Centrul de Plasament din localitate.

    • Școala Gimnazială Făgarașu Nou, cu Grădinița Calfa- 1 grupa, Gradinita Măgurele- 1 grupa, Grădinișa Făgărasu Nou- 1 grupa, inv. primar 2 clase cu predare in sistem simultan ( cls. pregatitoare cu cls. I si cls. aII-a cu a III-a si cls. a IV-a), inv gimnazial 4 clase.

Grădinița Calfa este situata la o distanta de 6 km de Scoala Gimnaziala Făgărasu Nou, clădirea dispune de 4 sali de clasa, una in care isi desfasoara copiii activitatea, 1 cancelarie, 1 incapere pentru lapte si corn, 1 clasa nefolosita.

Gradinita Măgurele, situata la o distanta de 8 km de Scoala Gimnaziala Făgărasu Nou. Clădirea dispune de 4 Sali, una in care isi desfasoara copiii activitatea, 2 sali nefolosite, o sala pentru lapte si corn.

Gradinița Făgărașu Nou are corp de cladire separat de scoala. Sunt 4 sali, una destinata educatiei copiilor, 1 magazie lemne, 1 centrala, 1 sala neocupata. Este singura gradinita din comună care are grupul sanitar situat in cladire.

Scoala Gimnaziala Făgărasu Nou are 5 sali de clasa, 1 cancelarie, 1 sala pentru lapte si corn, 1 sala destinata centralei. Orele se desfasoara in intervalul 8- 14 pentru invatamantul primar si 13- 19 pentru invatamanul gimnazial, gradinitele in intervalul 8- 12.

Toate scolile din comuna au grupuri sanitare si apa curenta, deasemenea scoala are cabinet medical si cabinet psihologic.

Liceul Tehnologic Topolog are in dotare trei transporturi scolare care fac transportul elevilor intre scoli astfel:

    • Pe ruta Cerbu- Mîndra- Sîmbăta Nouă- Topolog, dus- intors. Pe acest traseu sunt transportati la ora 6,30 elevii de liceu, apoi la 7,30 prescolarii si cei de la inv. primar intre localitatile Cerbu, Mândra, Sîmbăta, după care o parte din ei sunt adusi la Topolog. La ora 12, respectiv 13 sunt dusi înapoi.

    • Pe ruta Topolog- Luminita, Topolog- Calfa, la ora 6 sunt adusi elevii de liceu, dupa care la 7,30 cei de la inv. primar si prescolar.

    • Pe ruta Topolog- Calfa- Făgărașu Nou- Magurele dimineata sunt transportati catre Topolog, cei de liceu si catre Fagarasu cei de la inv primar, iar la pranz cei de la inv. gimnazial.

Pentru cele 3 transporturi scolare, scoala are angajat 1 sofer, iar pentru celelalte 2 soferii sunt angajatii primariei.